Weg-Nr.055:   Rotpunkt   „Gottfried-Stammler-Weg“
Zielweg   Feucht (Lkr. Nürnberger Land) – Großgeschaidt (Gde. Heroldsberg)
Länge: 60,8 km


Gottfried Stammler, gest. 1959, Gründer des Heimatmuseums Schnaittach, Ehrenmitglied des FAV.

Feucht, Bhf. – 7,0 – Birnthon – 9,7 – Weißenbrunn – 2,3 – Klingenhof – 2,9 – Offenhausen – 2,6 – Prosberg – 0,9 – Kruppach – 4,9 – Hersbruck, Abzw. Bhf. links d. Pegnitz – 2,1 – Hersbruck, Bhf. rechts d. Pegnitz – 2,0 – Kühnhofen – 4,9 – Oberkrumbach – 2,8 – Siegersdorf – 1,3 – Rabenshofer Kreuz – 1,9 – Schnaittach, Bhf. – 5,8 – Simonshofen – 3,5 – Neunhof – 2,0 – Beerbach – 2,1 – Kleingeschaidt – 1,3 – Großgeschaidt, Bhf.

Zubringer von Hersbruck, Bhf. links d. Pegnitz: = 0,7 km

Hersbruck, Bhf. links d. Pegnitz – 0,7 – Hersbruck, Abzw. Bhf. links d. Pegnitz


Download

download